Encrucillada 117

10,00 

Guieiro

 • Por Xavier R. Madriñán

LETRAS GALEGAS 2000

 • Manuel Murguía: pescudas tralo espíto dun precursor. Por Xesús Portas Ferro

ESTUDOS

 • O perdón de Deus e a absolución eclesial. Por Xosé Antón Miguélez Díaz

DOCUMENTOS

 • Preocupación pastoral en torno ó sacramento do perdón

APORTACIÓNS 

 • A confesión colectiva. Por Domiciano Fernández
 • A reforma da disciplina do sacrament0 da penitencia. Por Alfonso Blanco Torrado

NA MORTE DE NICANOR RIELO

 • Unha crónica e duas lembranzas. Por Engracia Vidal Estévez
 • Homilía co gallo do funeral de D. Nicanor Rielo Carballo. Por frei Xosé Gómez
 • Nicanor Rielo Carballo e o seu compromiso co patrimonio cultural galego. Por Felipe Arias Vilas

APORTACIONS

 • Xoana de Arco e o cinema relixioso. Por Victorino Pérez Prieto

IN MEMORIAM

 • Xoaquín Losada Espinosa ( 1925-1999). Por Andrés Torres Queiruga

CRÓNICAS

 • Crónica política: Carro anos de gloria. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: De cronos e de calendarios. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Entre os pobres e os outros cristiáns. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • A Filosofía, outra historia, de F. J. Pérez e M. Rodríguez. Por X. Amancio Linares Giraut
 • Por unha Igrexa tamén feminina, de Engracia Vidal. Por Helena Villar Janeiro
 • Profecía dun Capitán Trono, de X. A. Miguélez. Por Pilar Wirtz Molezún
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .11, 60

Marzo-Abril 2000

Outras publicacións recomendadas