Encrucillada 118

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega

ESTUDO

 • Non é a persoa para o sábado: contra as deformacións e opresións do relixioso. Por Andrés Torres Queiruga

APORTACIÓNS 

 • Carta a Teresa de Jesús. Por Tereixa Ledo Regal
 • Proxecto Home Galicia: dez anos loitando pola vida. Por Manuel Regal Ledo

DOUS CONGRESOS EN TORNO Á GLOBALIZACIÓN

 • Semana Galega de Filosofía. Conclusións. Por Francisco Regueira
 • IX Congreso Xustiza e Paz. Manifesto Final. Por frei Xosé Gómez
 • Muller e globalización. Reflexións desde un barrio popular de Vigo. Pola Asociación de Mulleres Dorna.

CRÓNICAS

 • Crónica política: Arrastrándose…. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: Aquel primeiro Día das Letras Galegas. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Pedriñas evanxélicas para botar abaixo un sistema inxusto. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, de Jacques Dupuis. Por Xosé Antón Seoane
 • Por el Dios del mundo en el mundo de Dios. Sobre la esencia de la vida religiosa, de Andrés Torres Queiruga. Por Mª Pilar Wirtz Molezún
 • Ética Xeral, de R. del Prado. Por Andrés Torres Queiruga
 • Quiroga Palacios no seu tempo, de Xosé Mínguez Goyanes. Por Victorino Pérez Prieto
 • Antoniana Margarita, de Gómez Pereira. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .15, 38

Maio -Xuño 2000

Outras publicacións recomendadas