Encrucillada 119

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega

ESTUDOS

 • Corenta e catro anos de Benposta. Por Manuel Espiña Gamallo
 • Castelao crente, revisitado. Os Cadernos e as Cartas. Por Victorino Pérez Prieto

APORTACIÓNS 

 • O mundo de Xosé Manuel Rodríguez Pampín. Por Ramón López Vázquez
 • O concepto cristián de igualdade social. Por Manuel García Docampo
 • A sociedade individualizada e o cambio de valores en Galicia. Por José Luis Veira Veira
 • Unha carta de Valle-Inclán. Por Manuel Longa Pérez
 • Un novo libro de Crossan sobre o nacemento do Cristianismo. Por Andrés Torres Queiruga

XXIII ROMAXE DE CRENTES GALEGOS

 • Os tempos son chegados…. Por Hermelinda Dapena Tarela

NO ANO DE CASTELAO

 • Poema: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Por Xoán Xosé Fernández Abella

IN MEMORIAM

 • Fernando Bandeira, un crente galego para o recordo. Por Luís Calvo
 • José Ángel Valente Docasar (1929-2000). Por Alfonso Blanco Torrado

CRÓNICAS

 • Crónica política: Algo non vai ben. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura:  ¿Humanidades?: si, gracias. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Mini-Rolda galega co beato “Papa bo” ó fondo. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Os que são chamados, de Gonzalo Varela Alvariño. Por Victorino Pérez Prieto
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .11, 36

Setembro -Outubro 2000