Encrucillada 120

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega

XV FORO RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA

 • Presentación. Por Sandra Rodríguez Couso
 • Ética e nova economía. Por Luis de Sebastián
 • Ética e bioloxía. Por Pilar Núñez-Cubero
 • Ética civil e moral cristiá. Por Marciano Vidal
 • Novos horizontes da ética. Por Sandra Rodríguez Couso

ACHEGAS

 • Unha avaliación da Dominus Iesus. Por Victorino Pérez Prieto

CRÓNICAS

 • Crónica política: A derradeira batalla. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura:  Altamira: ¡cento cuarenta seculos vos contemplan!. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Unha Igrexa a espreita e sempre en camiño. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Vicente Ferrer. La revolución silenciosa, de Alberto Olivera. Por Engracia Vidal Estévez
 • A Palabra fai camiño, de Daniel López Muñoz e Xesús Ferro Ruibal. Por Victorino Pérez Prieto
 • A partir de hoxe, de Manuel Regal Ledo. Por Uxío García Amor
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ÍNDICE XERAL DO ANO 2000

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .19, 21

Novembro -Decembro 2000

Outras publicacións recomendadas