Encrucillada 121

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega

Carta aberta as persoas que sintonizan con Encrucillada. Por Engracia Vidal Estévez

ESTUDOS

 • A lgrexa galega no novo milenio. Por Bernardo García Cendán
 • Ciencia e fe: do conflicto ó diálogo. Por Andrés Torres Queiruga
 • O curador ferido. Por Xesús Martínez Carracedo

ACHEGAS

 • 0 mal das vacas tolas: reacción dunha parroquia rural. Por Alfonso Blanco Torrado

DOCUMENTOS

 • Chamada dos curas, da asociación francesa Jonas ós seus bispos
 • Carta do Bispo de Azul ó presidente da República

CRÓNICAS

 • Crónica política: Toque de arrebato. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura:  ¿Terceiro milenio?. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Despois dun ano santo que on foi tan santo. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Galicia 2020. Por Engracia Vidal Estévez
 • Ledicia. Unha loita contra o desánimo. A esperanza nunca satisfeita de Cristina Amenedo. Por Andrés Torres Queiruga
 • Antropoloxía de Galicia, de Xosé Ramón Mariño Ferro. Por Xosé L. Pastoriza Rozas
 • Fin del cristianism0 premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte, de Andrés Torres Queiruga. Por Engracia Vidal Estévez
 • Con cordas de tenrura, de Victorino Perez Prieto. Por Hermelinda Dapena Tarela
 • El trasfondo de lo finito. La revelación en  la teología de Paul Tillich, de Pedro F. Castelao. Por Andrés Torres Queiruga .
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .28, 53

Xaneiro -Febreiro 2001

Outras publicacións recomendadas