Encrucillada 122

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega

ESTUDOS

 • Eladio Rodríguez González, unha obra e unha vida solida. Por Teresa Monteagudo
 • Os péndulos sincronizados: sobre os desencontros enre a cultura galeguista e a Igrexa Romana (en Galicia). Por Daniel López Muñoz
 • As humamidades no ensino. Por Luís G. Soto

ACHEGAS

 • O preito da Historia. Por Ramón Villares
 • Cristoloxía feminista crítica. Por Pilar Búa

CRÓNICAS

 • Crónica política: Augas mil. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: Baiona e o rei Afonso. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Minorías-maiorías na lgrexa, a roda pequena e a grande. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • El sol sale sobre Asís. de Eloi Lecrec. Por Manuel Regal ledo
 • O sexo. a muller e o crego. de Xosé Chao Rego. Por Victorino Pérez Prieto
 • A saga da Illa sen noite, de Xoán Bernárdez Vila. Por Engracia Vidal Estévez
 • Fin del cristianism0 premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte, de Andrés Torres Queiruga. Por Engracia Vidal Estévez
 • Os clerigos na ldade Media, de José Antonio Martínez Domínguez. Por X. Amancio Linares Giraut
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Cartas a Encrucillada

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .30, 53

Marzo -Abril 2001

Outras publicacións recomendadas