Encrucillada 123

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega

ESTUDOS

 • Un modelo eclesiástico para o século XXI. Por José Antonio Martínez Domínguez

RETOS DA PASTORAL XUVENIL

 • A pastoral xuvenil. Retos e esperanzas. Por Luís Seoane Ares
 • Xermolos de esperanza na mocidade da Igrexa galega. Por Varios autores

ACHEGAS

 • Laín Entralgo: a esperanza e a saudade. Por Andrés Torres Queiruga

SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

 • Conclusións da XVIII Semana galega de filosofía: filosofía e tecnoloxía. Por Eduardo García Parada

ENCONTRO DE MULLERES E TEOLOXÍA

 • XI Encontro de mulleres e teoloxía. E vós, mulleres ¿quen dicides que son eu? Por Marisa Vidal Collazo

IN MEMORIAM

 • Andrés Simón Lorda (1968-2001). Por Pablo Simón Lorda

CRÓNICAS

 • Crónica política: Catro meses en tensión. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: A precariedade de certas riquezas. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Para ser testemuñas da esperanza. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • No colo da miña nai, de Xesús Portas Ferro. Por X. Amancio Liñares Giraut
 • Terra e progreso. Historia agraria da Galicia contemporánea de Lourenzo Fernández Prieto (Ed.). Por X. Amancio Liñares Giraut
 • Camiño de Emaús, deica un deus terriblemente humano, de Xoaquín Agulla Pizcueta. Por Xosé A. Miguélez Díaz
 • Breviario enciclopédico. Letras, historias e tradicións populares de Galicia, de Camilo Fernández Valdehorras (Ed.). Por Mª Teresa Monteagudo Cabaleiro
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .52, 72

Maio -Xuño 2001

Outras publicacións recomendadas