Encrucillada 124

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega

ESTUDOS

 • Apuntamentos cara unha vida relixiosa anovada Por Mª Pilar Wirtz Molezún

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE A ORDENACIÓN FEMININA

 • Dublín 2001: a chamada das mulleres a un sacerdocio renovado. Por Christina Moreira
 • Unha estratexia para a promoción da ordenación feminina. Por John Wijngaards
 • Declaración sobre a participación de Joan Chittister na conferenica WOW. Por Christine Vladimiroff

XANELA ABERTA

 • A clonación humana e os seus avatares. Por Patrick Verspieren

IN MEMORIAM

 • Na morte de Xosé Manuel Frade Lombardero. Por Mª Pilar Wirtz Molezún

DOCUMENTOS

 • Xustiza si, masacres non
 • Perante as vindeiras eleccións

XXIV ROMAXE DE CRENTES GALEGOS

 • E o Arnoia pasou cantando,. Por Celia Castro Ojea

CRÓNICAS

 • Crónica política: Terror global. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: Dúas pequenas consultas. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Un verán entre a vida sinxela das comunidades e os escándalos financeiros. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • Sistema, Libertad, Iglesia. Instituciones del Nuevo Testamento de Xabier Pikaza. Por Victorino Pérez Prieto
 • Cantos, Coplas e Romances de Cego II, de Xosé Luís Rivas Cruz e Baldomero Iglesias. Por Xesús Mato Mato
 • Manuel María, de varios autores. Por Alfonso Blanco Torrado
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .27, 56

Setembro -Outubro 2001