Encrucillada 125

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega

XVI FORO RELIXIÓN E CULTURA EN GALICIA

 • Presentación.  Por Victorino Pérez Prieto
 • A comunidade cristã a partir da favela. Por Glória Josefina Viero
 • A fe cristiá nunha teoloxía de fronteira. Por José Mª Castillo
 • Na fronteira entre a fe e a increnza. Por Maria do Carmo Cozinha

ACHEGAS

 • Reflexións sobre a morte. Por Manuel Guerra Campos

ENTREVISTAS

 • Mulleres a ritmo de muller. Por Tereixa Ledo Regal

EXPERIENCIAS

 • Betania. Polo Grupo Betania

DOCUMENTOS

 • Declaración do Sínodo do Pobo de Deus

CRÓNICAS

 • Crónica política: A nosa transición. Por Agustín Díaz Blanco
 • Rolda de cultura: Falemos hoxe de moedas. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de lgrexa: Baixo o signo de Talión. Por Victorino Pérez Prieto

RECENSIÓNS

 • 2000 anos de cristianismo de Xesús Fernández Sulleiro. Por Victorino Pérez Prieto
 • Obra completa. Poemas e outros escritos, de Xosé Manuel Cabada Vázquez. Por Andrés Torres Queiruga
 • Que fazer com esta Igreja?, de Mário de Oliveira. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á Redacción. Por Engracia Vidal Estévez

ILUSTRACIÓNS

 • Soledad Pite Sanjurjo . . . .16, 33

Novembro -Decembro 2001

Outras publicacións recomendadas