Encrucillada 128

10,00 

Guieiro. Por Xaime M. González Ortega Estudos
 • O amor, factor clave no proceso de realización humana. Por Xosé Manuel Caamaño López

Xanela Bí­blica

 • Polos camiños de Xob. Por Xoán C. Rodríguez Herranz

25 anos de Encrucillada

 • Unha visión dos vintecinco anos de Encrucillada. Por Carlos Casares Mouriño
 • O planning de Encrucillada. Persoas que pertenceron ós diversos consellos da revista.
 • Unha data para o recordo. Por Celia Castro Ojea
 • Cantares pequenos. Por María López Jiménez

Rostros

 • Un mestre da espiritualidade: Thomas Merton. Por Xavier Carro

Achegas

 • XIX Semana Galega de Filosofía. Conclusións. Por Xesús Carballido
In memoriam
 • Homilía no enterro de Carmen Muñoz. Por Modesto Vázquez Gundí­n
Crónicas
 • Política: E viñeron as cámaras agrarias… Por Agustín Díaz
 • Cultura: “Erre que erre”…Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: ¿Unha Igrexa fósil ou unhas comunidades vivas?. Por Victorino Pérez Prieto
Recensións
 • Paixón política e militancia galeguista. Estudio biográfico sobre Manuel Cabada Vázquez (1901-1936) de Manuel Cabada Castro. Por Andrés Torres Queiruga
 • Martín Sarmiento na Ilustración de Xosé L. Barreiro Barreiro. Por Xosé L. Pastoriza Rozas
 • En tránsito del infierno a la vida de Juan González Ruiz. Por Engracia Vidal Estévez
 • Emmanuel Mounier de Xosé M. Domínguez Prieto. Por Andrés Torres Queiruga
 • Debir, el santuario interior. La experiencia mística y su formación religiosa de Josep Otón Catalán.  Por Andrés Torres Queiruga
 • Escolantes e escolas de ferrado de Narciso de Gabriel. Por Xosé Mª Pin Millares
 • Paulino Pérez-Mendaña. Médico solidario  de Varios autores. Por Xoaquí­n Campo Freire
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Cartas

Ilustracións. Por Soledad Pite 9, 25 Maio-Xuño 2002

Outras publicacións recomendadas