Encrucillada 129

10,00 

 • Guieiro. Por Xaime M. González Ortega
Estudos
 • A familia na actualidade: unha perspectiva sociolóxica. Por Rita Radl Philipp
 • Reflexións de situacións e tendencias da familia en Galicia. Por Gerardo Hernández Rodríguez
 • ¿A familia en crise?: situación e perspectivas. Por Xosé Manuel Domínguez Prieto

Experiencias

 • 34 anos en parella. Por Joaquín Carreño e Felisa Díaz
 • A parella homosexual: familia e Igrexa. Por Xosé Lois
 • Formar unha familia adoptando tres criaturas. Por Lois Ferradás e Madó Domínguez
 • A plenitude perdida e reencontrada. O divorcio, entre a morte e a resurrección. Por A. N. E.

Rostros

 • Paul Tillich. Por Pedro F. Castelao
In memoriam
 • Federico Fierro. Por Silvestre Gómez Xurxo e Bieito Santos
Crónicas
 • Política: Marcar e desmarcarse. Por Agustín Díaz
 • Cultura: A batalla de Rande e o capitán Nemo.Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Ecclesia semper reformanda. Por Victorino Pérez Prieto
 • 25 Romaxe de crentes galegos: Rumores de boa nova. Por Marta García de Leániz
Recensións
 • Conversa con Xosé Chao Rego. O longo diáogo cun transgresor que nunca estivo no sitio correcto de Daniel López Muñoz. Por Engracia Vidal Estévez
 • Conversas con Francisco Carballo de Santiago Prol e Xan Carballa. Por Engracia Vidal Estévez
 • Repensar a resurrección. A diferencia cristiá na continuidade das relixións e da cultura de Andrés Torres Queiruga. Por Xulio Lois Fernández
 • La interpretación bíblica hoy de John Barton (ed.). Por Victorino Pérez Prieto
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez
Ilustracións. Por Soledad Pite 25, 69 Septembro-Outubro 2002

Outras publicacións recomendadas