Encrucillada 130

10,00 

 • Guieiro. Por Xaime M. González Ortega

XVII Foro Relixión e Cultura en Galicia

 • Presentación. Por Pedro F. Castelao
 • Violencia e Relixións. Por María José Arana
 • O diálogo das relixións no mundo actual. Por Andrés Torres Queiruga
 • O diálogo co Islam. Por  Antonio Peteiro

Achegas

 • Para dialogar na perspectiva da liberación. Por Santiago González Avión
 • O manifesto do Mar. Por Manuel Rivas

Crónicas

 • Política: Negra sombra. Por Agustín Díaz
 • Cultura: Santos, magosto, Samáin.Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: ¿Outro mundo e outra Igrexa posibles?. Por Victorino Pérez Prieto
Recensións
 • Pensar en Galicia. Identidade na diferencia de José Luis Barreiro Barreiro. Por Xosé Luis Pastoriza Rozas
 • Vaticano II: Remembranza y actualización. Esquemas para una Eclesiología de Santiago Madrigal. Por Engracia Vidal Estévez
 • Confronting the Mystery of God. Political, Liberation and Public Theologies de Gaspar Martínez. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Índice xeral do ano 2002

Ilustracións. Por Soledad Pite 9, 69 Novembro-Decembro 2002

Outras publicacións recomendadas