Encrucillada 131

10,00 

Guieiro. Por Xaime M. González Ortega

Editorial

 • A marea negra do Prestige
Estudos
 • O futuro da Igrexa e a Igrexa do futuro. Por Victorino Pérez Prieto
 • Crise da Liturxia na crise da Igrexa galega. Por Bernardo García Cendán

Experiencias

 • Celebración dos domingos sen cura. Por Manuel Regal Ledo

Achegas

 • Quen é Xesús para min. Por Manuel Guerra Campos

Rostros

 • Vitalismo e humor no catolicismo de Chesterton. Por Xavier Carro

Crónicas

 • Política: ¿Quen dixo crise?. Por Agustín Díaz
 • Cultura: Cando un mestre se vai.Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Bágoas de loito no Ancoradoiro. Por Victorino Pérez Prieto
Recensións
 • O cura de Fruíme de Carlos García Cortés. Por Engracia Vidal Estévez
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez
Ilustracións. Por Soledad Pite 8, 47 Xaneiro-Febreiro 2003

Outras publicacións recomendadas