Encrucillada 132

Encrucillada 132

10,00 

Guieiro

 • Xaime M. González Ortega

Estudos

 • Antón Avilés de Taramancos, poeta. Por Xesús Portas Ferro
 • María de Nazaré. Por Engracia Vidal Estévez

Achegas

 • Teoloxía feminista e novo papel da muller na Igrexa. Por Isabel Gómez Acebo

Rostros

 • Alexandre Bóveda Iglesias. Por Francisco Carballo

Entrevista

 • Lurdes, unha vixiante en Buxantes. Por Manuel Regal Ledo

In memoriam

 • Xosé Manuel Gil Lorenzo. Lembranza dun home humilde. Por Concepción Vázquez Val

Documentos

 • “A guerra é unha derrota para a humanidade”. Por Victorino Pérez Prieto
 • Manifesto da Coordinadora de mulleres contra a violencia

Crónicas

 • Política: Tres principios para un fin.  Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: A Torre de Hércules, patrimonio da humanidade. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Ante Deus e ante a historia…Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • Cartafol do Barbanza, viaxe polo cuadrante das sereas de AntónRiveiro Coello. Por Manuel Dourado Deira
 • Terra de Iria, viaxe ó país de Rosalí­a de Castro  de Anxo Angueira. Por Manuel Dourado Deira
 • Aprendendo a ser humanos. Aproximación á educación sexual na adolescencia de José Pérez Gándara,  e Rubén Martínez Fernández. Por Engracia Vidal Estévez
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Cartas

Ilustracións

 • Por Soledad Pite…19, 55
Marzo- Abril 2003  

Outras publicacións recomendadas