Encrucillada 133

Encrucillada 133

10,00 

Guieiro
 • Por Xaime M. González Ortega
Estudos
 • A imaxe de Deus na nova situación cultural.  Por Andrés Torres Queiruga
 • O problema da linguaxe teolóxica ¿Traizón ou fidelidade?. Por Pedro F. Castelao
 • As tres pólas do tronco de Abraham. Por Xosé Chao Rego

Achegas

 • Conclusións da XX Semana Galega de Filosofía. Por Ramón Regueira
 • A fala das Campás. Por Xosé Mª Pin Millares

Documentos

 • Vicente Agulló Canda. Por Alberto Leiva Caneiro

Crónicas

 • Política: Crónica electoral de Fisterra. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Fines Terrarum. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: De Madrid ó ceo. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • Imaginar el matrimonio de Battista Borsat. Por Pedro F. Castelao
 • Roxelio Subiela Ledo. A gracia dun home de aldea de Manuel Regal Ledo. Por Engracia Vidal Estévez
 • Moncho Valcarce. O cura das Encrobas de Brais do Castro. Por Rubén Aramburu Molet
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Ilustracións

 • Por Soledad Pite…17, 49

Maio-Xuño 2003

Outras publicacións recomendadas