Encrucillada 134

Encrucillada 134

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega
Estudos
 • Charles Péguy, o poeta da esperanza. por Xavier Carro
 • Ás voltas con Qohelet. Por Juan Carlos Rodríguez Herranz

Experiencias

 • Tres anos de vida especialmente regalada. Por por Vicente Cerdeiriña Vázquez-Ulloa

Achegas

 • O interminable debate das pensións. Por Pedro Pedrouzo Devesa

Crónicas

 • Política: O que agora é unha crónica xa foi antes profecía. por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: De vita brevi. por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Venturosos os pés que abren camiños. Por Rubén Aramburu Molet
 • XXVI Romaxe de Crentes Galegos: Venturosos os pés. Por Engracia Vidal

In memoriam

 • Domingo García-Sabell. Por Andrés Torres Queiruga
 • José-María Riobó Millán. Por Xoaquín Campo Freire
 • Carlos García Bayón. Por Manuel Dourado Deira
 • Domingo García Rodríguez (Borobó). Por Xosé Luís Franco Grande
 • Celso Montero. Por Camilo M. Domínguez e outros

Recensións

 • A Biblia de Varios Autores. Por Manuel Regal Ledo
 • Para unha filosofía da saudade de Andrés Torres Queiruga. Por Pedro Castelao
 • Conocer el monacato de nuestro tiempo de Miguel Martínez Antón. Por Andrés Torres Queiruga
 • Por los muchos caminos de Dios de ASSET. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Cartas 

Ilustracións Por Soledad Pite ..17, 29

Septembro-Outubro 2003

Outras publicacións recomendadas