Encrucillada 135

Encrucillada 135

10,00 

Guieiro
 • Por Xaime M. González Ortega
XVIII Foro Relixión e Cultura en Galicia
 • Presentación, Por María Luisa Vidal Collazo
 • A dimensión económica do caso Prestige: contas e argumentos. Por Xoán López Facal
 • O vento, o vento e o Leviatán Prestixio. Por Uxío Labarta
 • Respostas da Igrexa ante a catástrofe do Prestige. Por Xoán Manuel Neira
Achegas
 • Contraste de actitudes pastorais. Por Salustiano Pedre Lobeiras
Entrevista
 • O amor é digno de crédito. Por Santiago González Avión
In memoriam
 • En memoria da amiga Xela Arias Castaño. Por Camiño Noia Campos
Crónicas
 • Política: Crónica dun desencontro anunciado. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Un ano do Prestige. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: “Sen máis patria que o vento e os camiños”. Por Rubén Aramburu Molet
Recensións
 • La densidad del presente de Gustavo Gutiérrez. Por Pedro Castelao
 • El soplo del don de Hermano Christophe. Por Manuel Regal Ledo
 • Testigos de la Fe en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol de Segundo L. Pérez López (Coord.). Por Manuel Regal Ledo
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez
Índice xeral do ano 2003

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 8, 54
Novembro-Decembro 2003

Outras publicacións recomendadas