Encrucillada 136

Encrucillada 136

10,00 

Guieiro

 • Por Xaime M. González Ortega

Estudos

 • Moral e relixión: da moral relixiosa a visión relixiosa da moral. Por Andrés Torres Queiruga

Xanela Aberta

 • O evanxeo e as clases medias. Por Adela Cortina

Achegas

 • As novas vítimas das necesidades do neoliberalismo: os inmigrantes. Por Raúl Asegurado Pérez
 • Á busca do sentido relixioso do camiño de Santiago. Por Xenaro Pérez López
 • Igreja e comunicação social em Portugal. Por Manuel José Macário do Nascimento Clemente
 • Encontro europeo de mulleres. Por Marisa Vidal Collazo

Rostros

 • Hans Jonas: unha ética para a civilización tecnolóxica e civilizada. Por Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Crónicas

 • Política: Que Gadamer nos protexa. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: “Cando os mundos baten”. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Peregrinos por graza. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • Paz, guerra e violencia de Luís G. Soto. Por Félix Casal
 • La Iglesia en la Galicia bajomedieval (1215-1263) de Segundo Pérez López. Por Manuel Regal Ledo
 • Folla Bricia. Poesía galega completa de Xosé Crecente Vega. Por Manuel Regal Ledo
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Índice xeral do ano 2003

Ilustracións
 • Por Soledad Pite… 8, 54
Xaneiro-Febreiro 2004