Encrucillada 137

Encrucillada 137

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

11 de marzo

 • Por Engracia Vidal Estévez

Estudos

 • Xaquín Lorenzo: un home providencial. Por Alfonso Blanco Torrado
 • O feito relixioso no currículo escolar. Por Marisa Vidal Collazo
 • A relixión na escola en Europa. Por Agustín Díaz Blanco

Achegas

 • A que podemos dar. Por Antonio Roura Javier
 • As profesoras teñen a palabra. Por Marisa Vidal Collazo
 • A paixón de Xesús de Nazaret segundo Mel Gibson. Por Andrés Torres Queiruga

In memoriam

 • Luisa Villalta. Por Helena Villar Janeiro

Crónicas

 • Política: Galicia na política global. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Unha lanza por Suso. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: De funerais a peregrinacións. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • Marcos como relato. Introducción a la narrativa de un evangelio de Rhoads, David; Dewey, Joanna; Michie, Donald. Por  Ramón Cao Martínez
 • Adiós a la cristiandad. La Iglesia católica en la democracia de Juan José Tamayo. Por Victorino Pérez Prieto
 • Hacer el amor. El significado de la relación sexual de Jack Dominian. Por Manuel Regal Ledo
 • Fe y biología de Juan-Ramón Lacadena. Por Xaime M. González Ortega
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Cartas a Encrucillada

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 16, 36
Marzo-Abril 2004

Outras publicacións recomendadas