Encrucillada 138

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

Estudos

 • Busca e propostas dunha linguaxe oracional renovada. Por Xosé Antón Miguélez Díaz

Xanela Bíblica

 • O desafío da palabra encarnada: ler hoxe a Biblia. Por Carme Soto Varela

Entrevista

 • O pensamento cristián é trinitario, simbólico e relacional. Encontros con Raimon Panikkar. Por Victorino Pérez Prieto

Rostros

 • Pierre Teilhard de Chardin. Por Xosé Manuel Pensado Iglesias

Documentos

 • Pastoral familiar: escrito dirixido á Conferencia Episcopal. Por Mulleres Cristiás Galegas

Experiencias

 • Comunidade familiar: unha experiencia de camiño e de comuñón. or Comunidade Familiar Vallparadís
 • Dez anos da Escola de espiritualidade de Galicia: Relación e experiencia. Por Asún Louzán Tomé

Achegas

 • Conclusións da XXI Semana Galega de Filosofía. Por Manuel Ayán Díaz

Crónicas

 • Encontro Europeo da Marcha Mundial das Mulleres. Por Maite P. Vázquez
 • Política: Dándolle voltas á nora. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Cen anos do Ulysses. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: No día das letras. Por Rubén Aramburu Molet
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Cartas a Encrucillada

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 60, 90

Maio-Xuño 2004

Outras publicacións recomendadas