Encrucillada 139

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

Estudos

 • Graham Green, un crente no gume da fe. Por Xavier Carro
 • Mulleres e espiritualidade. Por Chini Rueda Savater

Experiencias

 • Espiritualidade: corporeidade e resistencia. Por María José Torres Pérez e Geraldina Céspedes Ulloa

Entrevista

 • Juan José Tamayo. Censura en relación coa Xerarquía Eclesiástica. Por Antón Vidal Andión e Waldo García Romero

Achegas

 • Mar adentro, unha película luminosa sobre un home que quere morrer. Por Victorino Pérez Prieto
 • Unha versión descoñecida do poema “Rogo a Yavé” de Celso Emilio Ferreiro. Por José Angel García López

In memoriam

 • Manuel María, a brétema luminosa. Por Marica Campo
 • ¡Manuel María!. Por Lois Vázquez Fernández
 • Antón Tovar, poeta. Por Xesús Portas Ferro

Crónicas

 • Crónica da Romaxe. Por Ana Prejigueiro Santás
 • Crónicas do Finis Terrae: imos por un mal camiño. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Rolda da Cultura: O capitán Nemo en Galicia. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Rolda de Igrexa: De peregrinaxes e cursiños. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • La comunicación, revelación de una asistencia de Miguel Jarquín. Por Ramón Cao
 • El uno en lo múltiple. Aproximación a la diversidad y unidad de las religiones de Javier Melloni Ribas. Por Andrés Torres Queiruga
 • Historia de Galicia de Ramón Villares. Por Manuelo Regal Ledo
 • Ledicia fuxidía de Luis Vázquez Fernández. Por Xesús Portas Ferro

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 13, 53

Setembro-Outubro 2004

Outras publicacións recomendadas