Encrucillada 140

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco
Editorial
 • Por Mesa de Redacción

XIX Foro Relixión e Cultura en Galicia

Estudos

 • Retos actuais e humanización da Igrexa. Por Juan Antonio Estrada
 • Reflexións sobre a Igrexa española. Por Bernardo García Cendán

Documentos

 • A humanización da Igrexa… unha Igrexa humanizada. Manifesto do XIX Foro de Encrucillada
 • IV Encontro da Corrente Somos Igrexa
Experiencia
 • Despois da asemblea de Somos Igrexa. Por Marisa Vidal Collazo

Crónicas

 • Política: “Es hora de hablar de Europa”. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: O país dos mil ríos. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Cuestión de marketing?. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • A Terra quere Pobo de Xosé Luís Barreiro Rivas. Por Xan López Facal
 • Las palabras calladas. Diario de María de Nazaret de Pedro Miguel Lamet. Por Manuel Regal Ledo
 • La regla de San Benito: vocación de eternidad de Joan Chisttister. Por Manuelo Regal Ledo
 • A muller, ¡Que cale!: Raíces do antifeminismo de Xosé Chao Rego. Por Engracia Vidal Estévez
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Carta a Encrucillada

 • Por Raquel Gil

Índice xeral do ano 2004

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 17, 37

Novembro-Decembro 2004

Outras publicacións recomendadas