Encrucillada 142

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

Editorial

 • Na Morte de Xoán Paulo II
Letras Galegas
 • Lorenzo Varela e o Cristo da Liberdade. Por Xosé A. Miguélez Díaz

Xanela Aberta

 • Globalización e Relixión. Por  Peter L. Berger

Estudos

 • Martiño Lutero: un bosquexo biográfico. Por Pilar Pena Búa

Achegas

 • Os Himnos do Diurnal Galego: a mellor colección de poesía relixiosa galega. Por Victorino Pérez Prieto
 • X. L. Blanco Vega, xograr de Deusl. Por Modesto Vázquez Gundín

Rostros

 • Romero: conversión, acción, utopía, martirio. Por Celia Castro Ojea

Crónicas

 • Política: Primeiro cabodano do 11-M: a dor desorientada. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Aquel premonitorio soño de Maquiavelo. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Primavera e renovación. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • La gratitud responsable. Vida, sabiduría y ética de Juan Masiá Clavel. Por Xosé Manuel Caamaño López
 • Joseba Beobide Arrburua, Hombres de Terranova. La pesca del bacalao de Rosa García-Orellán. Por Andrés Torres Queiruga

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 51, 91

Marzo-Abril 2005

Outras publicacións recomendadas