Encrucillada 144

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

Escola de Espiritualidade

 • Introducción: A espiritualidade hoxe. Por Andrés Torres Queiruga
 • Fe e dimensión existencial. Por A. N. E.
 • Unha reflexión sobre o compromiso dos cristiáns e cristiás. Por María Xosé García Prieto e Miguel Anxo Fernández Blanco
 • Contemplar: ¿a quen? ¿como? ¿para que?. Por Salvador Toro
 • A miña experiencia dos Exercicios Espirituais. Por Pilar Wirtz Molezún
 • Recanto de oración. Por Anxos Renieblas e Rosa Andión

Achegas

 • Do idealismo á harmonía. A primavera da vida. Por Conchita Rodríguez Prendes
 • Xoán Vidal Martínez, poeta da tristeza. Por Luis Alonso Girgado
 • Xoán Vidal Martínez na memoria da súa filla. Por Aurora Vidal Caramés

Crónicas

 • Política: Radiografía dun intre de cambio. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Sumario estival, unha esperanza, e unha queixa. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: A infinita confianza. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • Búsqueda de Dios y sentido de la vida. Diálogo entre un teólogo y un psicólogo de Victor Frankl e Pinches Lapide. Por Victorino Pérez Prieto
 • De la mística. Experiencia plena de la vida de Raimon Panikkar. Por Victorino Pérez Prieto
 • A donde nos lleva nuestro anhelo. La mística en el siglo XXI de Willigis Jäger. Por Manuel Regal Ledo
 • En defensa de los humildes y ofendidos. Los derechos humanos ante la fe cristiana de Luis González-Carvajal. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Foro 2005

Cartas a Encrucillada

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 37, 53

Setembro-Outubro 2005

Outras publicacións recomendadas