Encrucillada 145

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

XX Foro Relixión e Cultura en Galicia

 • Introducción:  Por Pilar Pena Búa
 • Igrexa profética nun cambio de época. Por Nicolás Castellanos Franco
 • A Igrexa hoxe, entre a utopía e a resistencia. Por Nicolás Castellanos Franco
 • O laicado na Igrexa, hoxe. Por Elvira Santos Pena
 • Encrucillada de embrioloxía e moral. Por Juan Masiá Clavel

Rostros

 • Paul Claudel, un artesán de Deus. Por Xavier Carro

Crónicas

 • Política: O engado do Estatut. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Visión de futuro dalgúns dos nosos rotativos. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Igrexa: Recuperar a alegría…?. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • Confíteor e Ofertorio de solpores de X.C. Gómez Alfaro. Por Manuel Regal Ledo
 • Historia da Educación e da Cultura en Galicia de Antón Costa Rico. Por Manuel Rivas García
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Índice xeral do ano 2005

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 7, 43

Novembro-Decembro 2005

Outras publicacións recomendadas