Encrucillada 146

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

Estudos

 • O matrimonio como sacramento. Por Andrés Torres Queiruga
 • Relación amorosa, afectividade vulnerable. Por Gonzalo Aza
 • Para unha “normalización”, na comunidade cristiá, das parellas “recasadas”. Por Marciano Vidal
 • Ética das relacións. Decálogo bíblico para non discriminar por orientación sexual. Por Juan Masiá

Entrevista

 • Matrimonio e familia: entrevista con Manuel Sánchez Monge, bispo de Mondoñedo. Por Xoaquín Campo Freire

Achegas

 • Compaixón e caridade. ¿Quén dixo mágoa e esmola?. Por Félix Caballero Wangüemert

Crónicas

 • Política: Un cambio que se resiste. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: O Servizo de Publicacións e a Libraría Institucional Galega. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Pola caridade á xustiza. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • Teología de la creación de un mundo en evolución de K. Schmitz-Moormann. Por Pedro Castelao
 • Introducción a la Bioética de José Ramón Amor Pan. Por José Manuel Caamaño López
 • Contra a síndrome NNA de Victorino Pérez Prieto. Por Bernardo García Cendán
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 11, 35

Xaneiro-Febreiro 2006

Outras publicacións recomendadas