Encrucillada 147

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

Estudos

 • O Concilio Vaticano II. Por Francisco Carballo
 • A experiencia de dous concilios: anacos de historia e de vida. Por Engracia Vidal Estévez
 • As enquisas: investigacións socio-relixiosas previas ao Concilio Pastoral de Galicia. Por Bernardo García Cendán
 • O Concilio Pastoral de Galicia: unha visión “nova”. Por Xosé Manuel Caamaño e Pedro Castelao
 • Unha paixón apegada a un home: Manuel Lugrís. Por Modesto Hermida

Achega

 • Nova visión da viuvez. Por Xoaquín Campo Freire

Crónicas

 • Política: Polos camiños da paz. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: A Manuel Lugrís Freire, no seu día. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Pasos cara a unidade. Por Rubén Aramburu Molet

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 31, 95

Marzo-Abril 2006

Outras publicacións recomendadas