Encrucillada 148

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

Estudos

 • Como e cando se escribiron os libros da Biblia. Por Julio Trebolle Barrera
 • O Evanxeo e os catro Evanxeos. Por Carme Yebra Rovira
 • A muller en san Paulo. Por Carme Soto Varela
 • A oración na Biblia. Por Victorino Pérez Prieto

Achegas

 • Oculta a Igrexa verdades esenciais?. Por Pedro F. Castelao

Documentos

 • A credibilidade dos nosos bispos. Por J. I. González Faus
 • Carta aberta aos meus bispos. Por Suso Carracedo

In memoriam

 • Anxel González. Por Xosé Alvilares

Crónicas

 • Política: O Parlamento está en Babia. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Asociacións Culturais e Fundacións. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Meu Deus… por que?. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • O segredo do monte de Antonio Domínguez Rey. Por Xesús Portas Ferro
 • Temos carta de Deus de Xosé Antón Miguélez. Por Victorino Pérez Prieto
 • Parroquia de barrio hoy. Crónica de una búsqueda de VLuis Briones. Por Andrés Torres Queiruga
 • Diálogo das relixións e autocomprensión cristiá de Andrés Torres Queiruga. Por Xaime González Ortega
 • La cruz nuestra de cada día de Leonardo Boff. Por  David Álvarez Rodríguez
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 17, 43

Maio-Xuño 2006

Outras publicacións recomendadas