Encrucillada 149

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

Estudos

 • Revelación como “caer na conta”: razón teolóxica e maxisterio pastoral. Por Andrés Torres Queiruga
 • Sínodo de Tui-Vigo: esperta e camiña. Por Xoán Andión Marán
 • Para unha “normalización”, na comunidade cristiá, das parellas “recasadas”. Por Marciano Vidal
 • Ética das relacións. Decálogo bíblico para non discriminar por orientación sexual. Por Juan Masiá

Achegas

 • Futuro da pastoral en Galicia. Por Xosé Manuel Pensado Figueiras
 • Comunidades relixiosas no mundo rural galego. Por María e María Pilar Wirtz
 • A parroquia que eu quixera. Por Manuel Regal Ledo

In memoriam

Luis Villamarín Saavedra. Por Xosé Alvilares

Crónicas

 • Redeiras de esperanza: Romaxe de Crentes Galegos. Por Marisa Vidal Collazo
 • Política: Gobernar por reacción. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Á procura do noso remoto pasado. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Algúns episodios dun verán afumado. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • La radicalidad del zen de Rafael Redondo. Por Ramón Cao
 • Interculturalidad, diálogo religioso y liberación de Juan José Tamayo & Raúl Fornet-Betancourt (editores). Por Victorino Pérez Prieto
 • Nova enciclopedia de bioética de G. Huttois & J. N. Nissa. Por Luis G. Soto
 • As inxurias da guerra. O que Bush non sabía pero eu sí de Xosé Luís Barreiro Rivas. Por Laureano Xoaquín Araújo Cardalda
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Un himno á verdade

 • Por Xosé Antón Miguélez

Cartas a Encrucillada

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 41, 51

Setembro-Outubro 2006

Outras publicacións recomendadas