Encrucillada 150

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

XXI Foro Relixión e Cultura en Galicia

 • Presentación. Por Carme Soto Varela
 • Bioética dos confíns da vida. Por Diego Gracia
 • A radicalidade ética da minusvalidez intelectual”. Por José Ramón Amor Pan
 • Problemas éticos na ancianidade. Por Xaquín Campo Freire
 • A docencia da bioética e a medicina Por María Sol Rodríguez Calvo

Achegas

 • Tecendo reconciliacións nos cárceres. Por José María Fernández-Martos
 • A tolerancia cultural e a proto-tolerancia relixiosa: interculturalidade e interrelixiosidade. Por Alfonso Agulló Canda
 • Portas Abertas. II Xornadas monásticas no mosteiro de Armenteira. Por María Teresa Iglesias e Paula Téllez

In memoriam

 • Xosé Pérez González. Por Miguel Fernández Grande

Crónicas

 • Política: Galicia asolagada. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Cousas veredes Mío Cid campeador. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: “No nome do pai”. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • O meu presente infindo na palabra pluriforme de Lois Vázquez Fernández. Por Xesús Portas Ferro
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Índice xeral 2002-2006

 • Por Agustín Díaz

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 17, 55

Novembro-Decembro 2006

Outras publicacións recomendadas