Encrucillada 151

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

1

Editorial

 • Trinta anos de Encrucillada enfían o futuro. Por Mesa de Redacción

Estudos

 • A complexa mocidade e a non menos complexa relixión. Por Xabier Blanco Vilar
 • Aproximación sociolóxica ao mundo xuvenil. Por Bernardo García Cendán

Achegas

 • Algúns mozos por dentro. Por Rubén Aramburu Molet
 • A mocidade na sociedade actual: perspectiva psico-educativa. Por Madó Domínguez Santos
 • A cuestión da apostasía. Por Xosé Manuel Pensado Figueiras
 • San Rosendo e o seu impacto en Galicia. Por Segundo L. Pérez López

Testemuño

 • O padre Seixas na nosa lembranza. Por Quico Domínguez

Crónicas

 • Política: Sensación de desacougo. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Autonomía cultural. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Razóns para a esperanza. Por Rubén Aramburu Molet
 • Un silencio que interpela máis ca moitas palabras. Por Victorino Pérez Prieto

Recensións

 • La catequesis de toda la com de Bill Huebsch. Por Marcelino García Bermúdez
 • La autoestima del profesorado de religión de Carmen Montaner Abasolo. Por Marisa Vidal Collazo
 • A ledicia de ser catequista: Manolo Cillero Hermida na lembranza de Manuel Mejuto Sesto (coordinador). Por Bernardo García Cendán
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Índice xeral 2002-2006

 • Por Agustín Díaz Blanco

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 15, 33

Xaneiro-Febreiro 2007

Outras publicacións recomendadas