Encrucillada 152

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

1

Estudos

 • A resurrección: a unidade da fe no pluralismo  das interpretacións. Por Andrés Torres Queiruga
 • A escatoloxía nas tradicións orientais: hinduísmo e budismo. Por José María Pérez-Soba Díez del Corral

Achegas

 • Relixiosidade popular e símbolos de resurrección. Por Xosé Ramón Mariño Ferro

Experiencias

 • Podemos mellorar os funerais? Reflexións suxestivas. Por  Engracia Vidal Estévez e María Paz López Fernández
 • Unha experiencia de vida. Por Mary Carmen Sanjuan

Documentos

 • Razóns para non someterse (carta ao P. Kolvenbach). Por Jon Sobrino
 • O caso Jon Sobrino como síntoma. Por  Andrés Torres Queiruga

Estudo Letras Galegas

 • María Mariño, verso en plenitude. Por Teresa Pérez Vázquez

In memoriam

 • Uxío Romero Pose. Por Rubén Aramburu Molet

Crónicas

 • 30 anos de Encrucillada. Por Carme Soto Varela
 • Política: Quando caput dolet…. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Os filólogos contraatacan. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Ite, missa est. Por Rubén Aramburu Molet

Recensións

 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Cartas a Encrucillada

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 15, 79

Marzo-Abril 2007

Outras publicacións recomendadas