Encrucillada 153

10,00 

Guieiro

 • Por Agustín Díaz Blanco

1

Estudos

 • Integración en contextos de inmigración. Por Antonio Cepeda Fandiño
 • As políticas de inmigración: Unha visión crítica e propositiva. Por Miguel Fernández Blanco
 • A nova faciana da relixión nunha sociedade de inmigración. Por Xullo L. Martínez

Achegas

 • Irmán entre irmans e irmás. Por Manuel Regal Ledo

Experiencias

 • A visión desde as propias persoas inmigrantes e as súas asociacións. Por Miguel Fernández Blanco
 • Inmigrantes en Vilaboa. Por Xesús Acuña

Achega

 • ¿Por que falamos o galego?. Por Xesús Ferro Ruibal

Crónicas

 • Política: Metamorfose. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: O sempre carismático promontorio de Fisterra. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Entre desaparecidos e Aparecida. Por Rubén Aramburu Molet
 • Un silencio que interpela máis ca moitas palabras. Por Victorino Pérez Prieto

Recensións

 • La última semana de Jesús de M.J. Borg & J.D. Crossande. Por Pedro F. Castelao
 • Religión e integración social de los inmigrantes: la prueba del ángel de F. Vidal Fernández & J. Martínez Martínez. Por Xosé Manuel Caamaño López
 • De Dios a la nada. Las creencias religiosas de Javier Sádaba Garay. Por Luís García Soto
 • A viuvez na pastoral da saúde de Xaquín-Orlando Campo Freire. Por Xesús Portas Ferro
 • Libros chegados á redacción. Por Engracia Vidal Estévez

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 15, 59

Xaneiro-Febreiro 2007

Outras publicacións recomendadas