Encrucillada 157

10,00 

Guieiro

In memoriam

 • Agustín Díaz Blanco. Por Bernardo García Cendán
Estudos
 • A Eucaristía, encontro vivo co Señor. Por Andrés Torres Queiruga
 • O camiño da liturxia, flash histórico e actual. Por Engracia Vidal Estévez
Achegas
 • Unha liturxia conforme á idade. Experiencia nunha escola. Por David Álvarez Rodríguez
Letras Galegas
 • A presenza relixiosa na poesía galega de Xosé María Álvarez Blázquez. Por Clodio González Pérez
Achegas
 • Que nos xogamos no Vao e en Penamoa?. Por Daniel López Muñoz
 • Non á droga ou exclusión. Por Luís Seoane Ares
Documentos
 • Por unha sociedade plural, unha convivencia intercultural
 • Manifesto da Asociación de Teólogos/as do Terceiro Mundo ASETT
Crónicas
 • Política: As doces derrotas que saben acedas. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Os reis do mar. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Rolda sen título. Por Rubén Aramburu Molet
Recensións
 • El Dios de los pobres de Julio Lois Fernández. Por Andrés Torres Queiruga
 • Libros chegados á redacción. Por Marisa Vidal Collazo
Ilustracións
 • Por Soledad Pite… 6 57
 

Marzo-Abril  2008

Outras publicacións recomendadas