Encrucillada 158

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao
Estudos
 • Praxe cristiá e xuventude actual. Por Xosé Manuel Caamaño López
 • Por unha presenza cristiá na aldea. Por Manuel Regal Ledo
Experiencias
 • Hai que vivir aquelo que nos une. Por Xosé Antón Santos Calvar
 • Que pastoral para a Congregación da Misión?. Por Pascal Brémaud
Achegas
 • Ri e verás (a Deus) Relixión e sentido do humor. Por Félix Caballero Wangüemert
Diálogo aberto
 • Unha fe desbordante. Por Antonio García Santesmases
 • Andamos por fe, non por vis. Por Xosé Alvilares Moure
Documentos
 • Entrevista a Anthony Flew

Xanela Bíblica

 • Os profetas e o profetismo bíblico. Primeira achega. Por Carme Yebra Rovira
Recensións
 • Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana de Andrés Torres Queiruga. Por Pedro F. Castelao
 • Os cantares do cantar de Xosé Carlos Rodríguez Herranz. Por David Álvarez Rodríguez
 • Xesús, aquel home de aldea de Manolo Regal Ledo. Por Carmen Yebra Rovira
 • Libros chegados á redacción. Por Marisa Vidal Collazo
Crónicas
 • Política: A política en tempo de crise. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: O novo Álvarez Blázquez. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Hai outro Corpus. Por Rubén Aramburu Molet

Libros chegados á redacción

 • Por Marisa Vidal Collazo
Ilustracións
 • Por Soledad Pite… 11,  81
 

Maio-Xuño  2008

Outras publicacións recomendadas