Encrucillada 161

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao
Estudos
 • Do pasado ao futuro. Por Agustín Fernández Paz
 • O compromiso do cristián coa lingua. Por Andrés García Vilariño

Achegas

 • Remol. Unha proposta para orar e celebrar a fe na nosa terra. Por Santiago González Avión
 • O Concilio Pastoral de Galicia e o Galego. Por Pedro Castelao
 • Amencer, máis que unha revista escolar. Por Félix Villares Mouteira
 • Da linguaxe das mulleres e da linguaxe liberada. Por Tareixa Ledo Regal e Maite Cabanas
 • A declaración de dereitos humanos. 60 anos de boas intencións. Por Xosé Manuel Caamaño
 • E se Obama fose africano?. Por Mia Couto
 • Primeiro Foro social galego, estivemos alí. Por Lupe Ces Rioboo

In memoriam

 • Euloxio Sanxil Beltrán. Por Xosé Antón Miguélez Díaz
 • Agustín Bueno. Lembranzas dun tempo. Por Antón Martínez Aneiros

Carta aberta

 • Carta a Agustín Bueno. Por Maricha Tabernero Rey e Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Crónicas

 • Política: Novos tempos para a democracia. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: As excitantes achegas de Darwin. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: O mísil de Belén. Por Rubén Aramburu Molet
Recensións
 • Filosofía de la India. Del Veda al Vedanta de Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Por Pedro F. Castelao
 • Pasárselo bien de Xaquín Rodríguez Pomares. Por Marisa Vidal Collazo
Ilustracións
 • Por Soledad Pite… 15,  71
 

Xaneiro-Febreiro  2009

Outras publicacións recomendadas