Encrucillada 163

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao
Homenaxe a D. Vicente Cerdeiriña. Por Asociación Encrucillada Estudos
 • A teoloxía feminista: Cando Deus deixa de falar só en masculino. Por Carme Soto Varela
 • Buscando as fontes da sabedoría para regar as nosas vidas. Por Geraldina Céspedes
 • María no cristianismo actual. Por Engracia Vidal Estévez
Achegas
 • Ecoloxismo, Feminismo e Cristianismo: unha relación indispensable. Por Victorino Pérez Prieto
 • Mística feminina e semellanza das mulleres con Cristo. Por María del Mar Graña Cid
 • Mulleres na igrexa dende o feminismo. Por Marisa Vidal e Maite Cabanas
Crónicas
 • Política: Os profetas que adiviñan por diñeiro. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Olladas no futuro. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa:Revisando estruturas. Por Rubén Aramburu Molet

Ilustracións

 • Por Soledad Pite… 31, 51
 

Maio-Xuño 2009