Encrucillada 164

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao

Estudos

 • O tema relixioso na poesía de Ramón Cabanillas. Por Xesús Portas Ferro

Achegas

 • Priscilianismo e galeguismo: unha achega. Por Rubén Anido Guerreiro
 • Domingo de Soto: Xenio científico na Igrexa do século XVI. Por Jorge Mira Pérez
 • O evolucionismo de Teilhard de Chardin no “Ano Darwin”. Por Francisco Díaz-Fierros Viqueira
 • Unha longa vida de servizo aos máis pobres.  Por Xesús Portas Ferro

Experiencias

 • A experiencia cristiá dunha nai. Por Feli Alonso Curiel

Documento

 • Manifesto polo galego na Igrexa. Por Foro de Curas Galegos

In Memoriam

 • Carta a unha avoa sabia: María Wirtz Molezún. Por Tareixa Ledo Regal
Crónicas
 • Romaxe 2009. Por Feli Alonso Curiel
 • Política: A voltas cunha vella teima. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Patrimonios da humanidade. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Mantén Queiruga. Por Rubén Aramburu Molet
Recensións
 • Trinidad y Sociedad de José Mario Vázquez Carballo. Por Andrés Torres Queiruga
 • Recuperar la finitud de Manuel Cabada Castro. Por Andrés Torres Queiruga
Libros chegados á redacción
 • Por Marisa Vidal Collazo

Ilustracións

 • Por Soledad Pite…13,  69
 

Setembro-Outubro 2009

Outras publicacións recomendadas