Encrucillada 167

10,00 

Guieiro
 • Marisa Vidal Collazo
Estudos
 • Ao fío da nova lei do aborto: consideracións dende unha óptica cristiás. Por Pilar Núñez Cubero
 • Consideracións éticas e xurídicas en torno ao proxecto de lei sobre o aborto. Por Juan Ramón Lacadena
 • Reflexións dun cristián. Por Francisco Javier Elizarri Basterra
Achegas
 • Algunhas reflexións na cuestión do aborto. Por Marisa Vidal Collazo
 • Nova creación. Por María José Pérez
 • A creación de Eva na fachada das Praterías da Catedral de Santiagoa. Por Manuel Santos Noya

In memoriam

 • No pasamento de Don Manuel Espiña Gamallo. Por Celia Castro Ojea
Documento
 • A propósito da reforma da lei do aborto. Por Foro “Curas de Madrid

Novoneira e Encrucillada

Crónicas
 • Política:Camiñar para rezar. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: O Codex Calixtinus de novo. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Annus sacerdotalis… horribilis?. Por Rubén Aramburu Molet
Recensións
 • Regalos del Espíritu para un mundo con prisas de Alicia Fuertes, Mª Pilar Wirtz, Mentxu Martín-Aragón e Teresa Mototos. Por Feli Alonso Curiel
 • El primer Pablo. La recuperación de un visionario radical de Marcus J. Borg e John Dominic Crossan. Por Xosé María Pin Millar

Libros chegados á redacción

 • Por Marisa Vidal Collazo

Ilustracións

 • Por Soledad Pite…81
 

Marzo-Abril 2010

Outras publicacións recomendadas