Encrucillada 169

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao

Estudos

 • Morte de Xesús. Por Xabier Pikaza
 • A violencia na Biblia. Por Carme Yebra Rovira
 • Universalidade da salvación de Cristo. Por Noé Soto Valdez
 • Facendo política a paz. Por Marisa Vidal Collazo
Achegas
 • Culpa e xénero. Por Engracia Vidal Estévez

In Memoriam

 • A miña amizade e comuñón con Raimon Panikkar. Por Victorino Pérez Prieto
 • Na morte de Ana Kiro. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
Crónicas
 • Política: Tempo de vacas fracas. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: A virxe de Guadalupe. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Santa Bárbara bendita…. Por Rubén Aramburu Molet
 • Romaxe de crentes galegos. Por José Ramón de la Torre
Recensións
 • A graza daquel verán de Monolo Regal Ledoe. Por Xosé Antón Miguélez Díaz

Foro 2010

 • Por Marisa Vidal Collazo
Ilustracións
 • Por Soledad Pite…63,  82
  Setembro-Outubrro 2010

Outras publicacións recomendadas