Encrucillada 171

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao
Estudos
 • A Comunidade. Que Comunidade?. Por Rubén Aramburu Molet
 • Don Helder. Tal como aprendín a admiralo. Por Zildo Rocha
 • A palabra erótica: sobre a posibilidade da unión con Deus. Por Almudena Otero Villar
Achegas
 • Serra Leoa, diamantes, menores soldado e futbol. Por Chema Caballero
 • Nós, as mulleres na Igrexa. Por Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria
 • Contra a pobreza e o paro: Compromiso e solidariedade. Por Coordinadora de Crentes Galegos-Galegas

Crónicas

 • Política: Buscar o pau para o lombo. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Cristóbal Colón tamén entre nós. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Cartas desde a banda da esperanza. Por Manuel Regal Ledo

In memoriam

 • Antonio Miramontes Nieto. Por  Engracia Vidal Estévez
Recensións
 • MATO_SONO_IO. 100 amigos falan de Xesús Mato de Xulio Xiz (coor.). Por Xaquín Campo Freire
 • Miguel, un cura grande en Parada de Outeiro de Evencio Domínguez Lorenzo (coor.). Por Xaquín Campo Freire
 • Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario de Victorino Pérez Prieto. Por Carme Soto Varela
 • Materiais de Educación en Valores de Manos Unidas . Por Marisa Vidal Collazo
  Libros chegados á redacción
 • Por Marisa Vidal Collazo

Ilustracións

 • Por Soledad Pite…29,  44
  Xaneiro-Febreiro 2011

Outras publicacións recomendadas