Encrucillada 172

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao
Estudos
 • Acceder á Fe e vivir ao seu abeiro: marco para unha posibilidade de renovación comunitaria. Por Manuel Regal Ledo
 • E non estará a ser secuestrada a Igrexa polo mercado?. Por Xaquín Campo Freire
 • Unha lectura da poesía de Lois Pereiro. Por Xesús Portas Ferro
Achegas
 • Samuel Ruíz, un pastor fiel ao seu pobo. Por Victorino Pérez Prieto

Crónicas

 • Política:Un mundo estremecido. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Novas sobre Miguel de Cervantes. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Cartas desde a banda da esperanzao. Por Manuel Regal Ledo
Recensións
 • Moncho Valcarce. Un símbolo para Galicia de Victorino Pérez Prieto (Ed.). Por Manuel Regal Ledo
 • Lidia Senra Rodríguez. A historia dun liderado entrañable de Tareixa Ledo Regal. Por Manuel Regal Ledo
 • Priscillien, un chrétien non-conformiste. Doctrine et pratique du priscillianisme du IVe au VIe siècle de Sylvain Jean Gabriel Sanchez. Por  Xosé Antonio López Silva
 • También la lluvia de Icíar Bollaín. Por Marisa Vidal Collazo
 

Libros chegados á redacción

 • Por Marisa Vidal Collazo
 

Taboleiro

Ás persoas que comparten ENCRUCILLADA coa súa lectura e/ou coa súa amizade Ilustracións
 • Por Soledad Pite…37,  69
  Marzo-Abril 2011

Outras publicacións recomendadas