Encrucillada 173

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao
Estudos
 • Concilio Vaticano II: grande esperanza, inesperada decepción. Por Engracia Vidal Estévez
 • A identidade laical na Historia. Por Feli Alonso Curiel
 • Os leigos e a teoloxía. Pensamentos, vivencias e ficcións. Por Pedro Castelao.
Achegas
 • Asociación de “Comunidades Fe e Xustiza”. A madureza do laicado. Por Loli Asua – Víctor Urrutia
 • Ser muller na Igrexa. Por Elvira Santos Pena
 • Manuel Espiña Gamallo. Un bo cura, un galego bo e xeneroso. Por Luz Pozo Garza e Manuel Rivas

Crónicas

 • Política:Unhas eleccións en clave de cambio. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Máis informes sobre o Reino de Galicia. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Cartas desde a banda da esperanzao. Por Manuel Regal Ledo
Recensións
 • A Nacionalización do pasado irlandés, 1845-1937 de Xavier R. Madriñán. Por Francisco Carballo
 • Buena crisis. Hacia un mundo postmaterialista de Jordi Pigem. Por Victorino Pérez Prieto
 • GPS (Global Personal Social). Valores para un mundo en transformación de Jordi Pigem. Por Victorino Pérez Prieto
 • Utopía frente a recreación del pasado. Dos visiones de la Iglesia de Avelino Seco Muñoz. Por Andrés Torres Queiruga
 

Libros chegados á redacción

 • Por Marisa Vidal Collazo
  Ilustracións
 • Por Soledad Pite…46,  74
  Maio-Xuño 2011

Outras publicacións recomendadas