Encrucillada 174

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao
Estudos
 • Presenza pública definida ou sal e fermento? Dous modelos de Igrexa. Por Avelino Seco Muñoz
 • Concordato coa Santa Sé e financiamento da Igrexa Católica. Por Juan Ferreiro Galguera
 • Un Estado laico compatible cunha cultura cristiá. PorXosé Luís Barreiro Rivas
Achegas
 • O orgullo de ser cristiáns. Por Juan Rubio
 • William James e as crenzas relixiosas. Por Victorino Pérez Prieto

In memoriam

 • Xulio Lois Fernández. Por Engracia Vidal Estévez
 • Padre Silva. Por Pedro Gómez Antón

Crónicas

 • Política: A crise que non cesao. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura: Dous aniversarios dignos de seren lembrados. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Cartas desde a banda da esperanzao. Por Manuel Regal Ledo
 • Que ten o mar de Arousa, meu ben. Por Marisa Vidal Collazo
Recensións
 • O libro da vaca. Monografía etnolingüística do gando vacún. de Pedro Benavente Jareño.- Xesús Ferro Ruibal. Por Andrés Torres Queiruga

Libros chegados á redacción

 • Por Marisa Vidal Collazo
  Ilustracións
 • Por Soledad Pite…49,  81
  Setembro-Outubro 2011

Outras publicacións recomendadas