Encrucillada 175

10,00 

Guieiro
 • Pedro F. Castelao

Presentación do Foro

 • Por María José Cancelo Baquero
Estudos
 • Espiritualidade centrada en Xesús. Por José Antonio Pagola
 • Os dogmas marianos. Por Teresa Forcades i Vila
 • Espiritualidade e praxe cristiá. Por Luís González-Carbajal Santabárbara
Achegas
 • Recordando ao Padre Seixas. Por Bieito Santos
 • O Padre Xaime Seixas: Falando con Deus. Por Manuel Cabada Castro

Nota do Consello de redacción

Crónicas

 • Política: Unha elección divorciada da realidade. Por Xosé Luís Barreiro Rivas
 • Cultura:As nosas orixes. Por Xoán Bernárdez Vilar
 • Igrexa: Cartas desde a banda da esperanzao. Por Manuel Regal Ledo
Índice xeral do ano 2011

Ilustracións

 • Por Soledad Pite…21,  64
  Novembro-Decembro 2011

Outras publicacións recomendadas