Encrucillada 230

Encrucillada 230

10,00 

Contidos

  • Guieiro Por: Pedro Castelao
  • XXXVI Foro Encrucillada. Presentación do Foro. Música relixiosa galega por Lucía Santiago Díaz e Clara Baliñas Vidal
  • A música relixiosa popular galega. O proceso de inculturación musical de Galicia tras o Concilio Vaticano II por Nuria Núñez Elissetche
  • Perspectivas do individual e comunitario na música sacra por Fernando Buíde del Real
  • «O Señor deume irmáns». Francisco de Asís, inspirador da encíclica Fratelli tutti. Por Martín Carbajo Núñez, OFM
  • O cancioneiro relixioso galego tras a renovación do canto relixioso católico no entorno do Vaticano II por Xesús Portas Ferro
  • Lex orandi, lex credendi: Integración do canto nunha atinada celebración relixiosa. Por Manuel Regal Ledo
  • Crónica da Igrexa Carta desde a banda da esperanza Por: Manuel Regal Ledo
  • Índice xeral do ano 2022 Por: Manuel García Villasenín
  • lustracións Soedade Pite  páxs 45, 67

Outras publicacións recomendadas