Revolucionario

Revolucionario e místico

10,00 

Nesta obra, Moncho Valcarce ofrécenos as súas reflexións na fin da vida. Mentres o cancro mina a súa saúde, a xeito de diario, o crego das Encrobas reflexiona lucidamente sobre unha vida de loitas no xogo sen voltas da vida e a morte. A publicación foi posible grazas á xenerosidade de Vicente Cerdeiriña, amigo e depositario dos textos orixinais de Moncho.

Outras publicacións recomendadas