Xesús, aquel home de aldea

Xesús, aquel home de aldea

15,00 

Esta é unha obra de Manuel Regal Ledo de carácter bíblico-pastoral, editado cuxa pretensión é achegar un material que sirva para a formación cristolóxica e neotestamentaria de pequenas comunidades ou grupos de reflexión cristiá. Ao longo de corenta capítulos vanse percorrendo momentos e ensinanzas fundamentais de Xesús de Nazaré. O punto de partida sempre é un relato bíblico, do Novo Testamento e en concreto dos Evanxeos Sinópticos. Após unha extensa explicación do contexto do relato e dalgún dos termos empregados, do seu contido fundamental e das liñas teolóxicas que abrangue, o autor presenta o texto para a súa lectura, meditación e reflexión.

Outras publicacións recomendadas