Xesús, o rostro humano de Deus

Para o traballo das mañás:

 Texto base:
 
Rafael Aguirre, Carmen Bernabé, Carlos GilQué se sabe de… Jesús de Nazaret. Verbo Divino, (5ª reimpresión, 2018)
 
Textos complementarios:
 
Andrés Torres QueirugaRepensar la cristología. Verbo Divino, 1995
Manuel Regal LedoXesús, aquel home de aldea, Encrucillada, 2008; Jesús, aquel hombre de pueblo, PPC, 2016
 

Para o traballo dos grupos pola tarde:

 
José Antonio PagolaJesús. Aproximación histórica. PPC, 2007
 
 1ª e 2ª sesión 
(4 de novembro e 16 de decembro de 2023)
 
Mañá:
 
Qué se sabe de… Jesús de Nazaret
 
– 4 de novembro: Investigación actual sobre Xesús (cap. 1 páx 17-34)
– 16 de decembro: Xesús plenamente humano (cap. 2 páx 35-64 e cap. 6 páx 125-142)
 
 

Cuestións que poden ir orientando a túa lectura:

 
Fixarse un pouco en:
 
1.- No cambio moderno da Igrexa e da teoloxía
 
– que aspectos da cultura xeral che parecen máis importantes para a fe.
– a idea que tiñas de Cristo cres que era realista e verdadeiramente humana?
 
2.- Cales son os principais puntos que cómpre reformar?
 
3.- Que quere dicir: “Cristoloxía desde abaixo”?

Accede á revista

Material entre sesións curso 2023-2024

Xa es subscritor/a?

Accede á revista

Encrucilla 233

Xa es subscritor/a?