Exposición 55 anos da liturxia en galego (1969-2024)

O 7 de xaneiro de 1969 recibiuse do Vaticano a aprobación do galego como lingua litúrxica. Con ocasión dos 55 anos desa data, a Editorial SEPT, en colaboración co arcebispado de Santiago e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, preparou unha exposición na que se explica o proceso polo que se chegou a ese recoñecemento e no que tiveron un papel esencial as persoas leigas que defendían a inculturación da Igrexa en Galicia na liña da doutrina do Concilio Vaticano II.
A exposición, instalada no claustro pequeno de San Martiño Pinario, permanecerá en Santiago entre o 22 de xaneiro e o 29 de febreiro de 2024.

Encrucillada publicou

En Encrucillada desde os comezos sempre houbo unha fonda preocupación por que a igrexa galega falase en galego. Aquí vos deixamos algunhas reflexións que ao longo dos anos na revista foron publicados sobre a liturxia en galego.

O galego na liturxia: curiosidades dunha crónica. por Xose M. R. Pampín

O galego na liturxia. Por Xosé Antón Miguelez e Manolo Regal 

Os Himnos do Diurnal Galego: a mellor colección de poesía relixiosa galega. por Victorino Pérez Prieto

O Concilio Pastoral de Galicia: unha visión “nova”. Por Xosé Manuel Caamaño e Pedro Castelao

O Concilio Pastoral de Galicia e o Galego. Por Pedro Castelao

A cómoda inercia castelanista da Igrexa galega. Por Manuel Cabada Castro

XXXVI Foro Encrucillada:  Música relixiosa galega

Accede á revista

Encrucilla 233

Xa es subscritor/a?